Co je ve stavební společnosti Almark jinak

Co je ve stavební společnosti Almark jinak

Vnitřní prostředí společnosti

Společnost Almark se sídlem v Hodoníně klade velký důraz na přátelskou a otevřenou atmosféru v kolektivu. Nebere zaměstnance jako zaměstnance, ale jako kolegy, partnery a jako členy rodiny Almark. A tak se také k sobě všichni chovají.
Společnost Almark klade důraz na pohodu na pracovišti. Proto vychází vstříc a pomáhá svým kolegům, jak jen to jde. Například pomáhá s hypotékami a exekucemi, aby žádný kolega nebyl ve stresu a plně se mohl soustředit na svou práci a vědět, že stejně jako my spoléháme na něj, tak se on může spolehnout na nás.

Pro co nejlepší pochopení a seznámení s touto myšlenkou to vezmeme popořádku.
Prvním krokem, jak prostředí ve firmě poznat, bude kontakt, který najdete na našich webových stránkách a sjednáte si schůzku. Tam musí být jasné, že máte zájem o práci a dokážete pracovat. Tam odprezentujete své zkušenosti, dovednosti a nadšení pracovat. Pokud budeme navzájem spokojeni, pokročíme k zavedení do kolektivu daného okruhu kolegů. Tím se dostáváme k prvním z devíti firemních hodnot, ke kterým jsme sami dospěli – ke vzájemnosti a komunikaci.

Vzájemnost spočívá ve fungování skupiny jako celku. Každý je tady pro vás, stejně jako vy jste tady pro každého. (Jedním ze „sprostých slov“ je mimochodem Nemůžu nebo Nejde to.)

Komunikace na tento bod hodnot navazuje. Nikdo se nesmí bát říct svůj názor, ač by byl jakkoli kritický. Otevřenost a upřímnost jsou v tomto ohledu velmi důležité, protože právě ty mohou vést ke zlepšování fungování a celkové kvalitě výstupu.

Nyní víte, co můžete od kolektivu, ve kterém jste, očekávat. Můžete společně tvořit.
Samotnou tvorbu musíte sám/a chápat ne jen, jako odvedenou práci. Musí v ní být něco navíc, něco z Vás. Musí jít vidět, že do toho dáváte vášeň. K práci musíte přistupovat s láskou a nechat v ní něco navíc, vytvořit zážitek ze vzájemné spolupráce.

To je ale limitováno dalšími hodnotami. Zodpovědností a kreativitou. Kreativita je velmi důležitá ve vývoji jednotlivce i celku. Ale musíte vědět, co děláte a za svou prací si stát, být za ni zodpovědný. Klademe důraz na činorodost a celkový vývoj. Je nutné jít kupředu a nezastavit se na místě. Ale důležitá je také přiměřenost, protože je důležité zkoušet inovace, ale zároveň je vnímat s pokorou.

Všechny tyto hodnoty jsou propojeny a usměrňují fungování každého člena společnosti.
Pokud je přijmete za vlastní, začnete chápat práci ne jako zaměstnání či výdělečnou činnost, ale jako radost ze života.
Jednoduše, naším cílem je dělat svět lepším a začínáme u sebe.

Máte zájem o naše služby, nebo chcete pracovat v našem týmu?