Co je ve stavební společnosti Almark jinak

Co je ve stavební společnosti Almark jinak

Vnitřní prostředí společnosti

My všichni v Almarku jsme jedna velká rodina a klademe velký důraz na přátelskou a otevřenou atmosféru v kolektivu. Nebere zaměstnance jako zaměstnance, ale jako kolegy a partnery.
Naším přáním je mít pohodu na pracovišti. Proto vycházíme vstříc svým kolegům, jak jen to jde. Například pomáháme s hypotékami a exekucemi, aby nikdo nebyl ve stresu a všichni se tak mohli soustředit na svou práci. Pro nás všechny je totiž důležité vědomí, že stejně jako my spoléháme na kohokoliv z našich řad, tak se on může spolehnout na nás.

Pro co nejlepší pochopení a seznámení s touto myšlenkou to vezmeme popořádku.
Prvním krokem, jak prostředí ve firmě poznat, bude kontakt, který najdeš na našich webových stránkách. Jednoduše zvedneš telefon, zavoláš a dojdeš k nám na pohovor. Musí být hned jasné, že máš o práci opravdový zájem a něco umíš. Pokud budeme navzájem spokojeni, ukážeme tě tvým novým kolegům. Tím se dostáváme k prvním z devíti firemních hodnot – ke vzájemnosti a komunikaci.

Vzájemnost spočívá ve fungování skupiny jako celku. Každý je tady pro tebe, stejně jako ty jsi tady pro každého. (Jedním ze „sprostých slov“ je mimochodem Nemůžu nebo Nejde to.)

Komunikace na tento bod hodnot navazuje. Nikdo se nesmí bát říct svůj názor a je jedno, jak bude kritický. Otevřenost a upřímnost jsou v tomto ohledu velmi důležité, protože právě ty mohou vést ke zlepšování fungování a celkové kvalitě práce.

Nyní víš, co můžeš od kolektivu, do kterého se dostaneš, očekávat. Můžete společně tvořit.
Samotnou tvorbu musíš sám/a chápat nejen jako odvedenou práci. Musí v ní být něco navíc, něco z tebe. Musí být vidět, že do toho dáváš vášeň. K práci bys měl přistupovat s láskou a nechat v ní něco navíc, vytvořit zážitek ze vzájemné spolupráce.

To je ale limitováno dalšími hodnotami. Zodpovědností a kreativitou. Kreativita je velmi důležitá ve vývoji jednotlivce i celku. Ale musíš vědět, co děláš a za svou prací si stát, být za ni zodpovědný. Klademe důraz na činorodost a celkový vývoj. Je nutné jít kupředu a nezastavit se na místě. Ale důležitá je také přiměřenost. Je sice důležité zkoušet inovace, ale zároveň je musíš vnímat s pokorou.

Všechny tyto hodnoty jsou propojeny a usměrňují fungování každého člena společnosti.
Pokud je přijmeš za vlastní, začneš chápat práci ne jako zaměstnání či výdělečnou činnost, ale jako radost ze života.
Jednoduše, naším cílem je dělat svět lepším a začínáme u sebe.

Máte zájem o naše služby, nebo chcete pracovat v našem týmu?