O společnosti

O společnosti

Historie a vize

Stavební firmu Almark založil v roce 2008 Stanislav Nazarej s cílem zásadně změnit k lepšímu pohled a myšlení lidí na stavební průmysl. Hlavní cíle této změny je zlepšení přístupu k práci pro klienty a její kvalitě. Zde je důležité uvědomit si, že nejde o klasická planná slova, nýbrž o poselství postavit každou budovu tak, aby byla součástí tohoto odkazu budoucí společnosti.
O pět let později, v roce 2013, kdy již tato myšlenka začala slavit úspěch, došlo k rozšíření zaměření společnosti o divizi zaměřenou na svářecí a zámečnické práce. S tímto růstem došlo, samozřejmě, k většímu zájmu o práci v takové firmě. Proto vstoupil do společnosti nový společník Dušan Richvalský, který si vzal za úkol zlepšovat oblast lidských zdrojů a jejich vzdělávání.
Tento přínos byl pro společnost významný. Zaměstnanci přestali být chápáni jako zaměstnanci, ale stali se kolegy. Byl přijat pojem radost z práce a fungování společnosti začalo být hladší. Byly přijaty nové standardy a nařízení byly nahrazeny vlastní zodpovědností. Nový, lepší přístup každého jednotlivce k práci nemohl vést jinam, než k expanzi do zahraničí, zemí jako Německo, Rakousko a Švýcarsko. To bylo pro společnost významným krokem, protože za dobu zrealizovala projekty za více než 10 miliónů EUR a provedla zakázky pro více než 150 klientů.

To ovšem není konečná! Ba naopak. Ostatně, kdo by končil, po takovém úspěchu.
Heslem společnosti je: Děláme svět lepším, začínáme u sebe.
Pojďme si říct, co si pod tímto sloganem představit vzhledem k povaze společnosti. Položte si otázku: „Jak může soukromá stavební společnost v dnešní době, dělat svět lepším?“
Je to jednoduché, efektivní a velmi nadějné řešení hned několika problémů, a tím je zaměstnanost a vzdělávání! V dnešní době, kdy málokterý zaměstnavatel, když už si tak musí říkat, přijme člověka bez praxe. My tento problém řešíme spoluprácí se středními odbornými učilišťmi. Budujeme vzdělávací centrum pro řemeslníky a plánujeme provozovat workshopy, kde si práci vyzkouší ne pouze jako praxi na známky, ale jako realitu, ve které budou mít zájem se obohatit, protože jejich motivací bude právě práce! Zkrátka pomůžeme mladým lidem se rychle kvalifikovat, získat zkušenosti a začlenit se z teoretického života do toho praktického co nejrychleji a nejefektivněji.
Společnost nepřemýšlí krátkodobě, ale má dlouhodobý nekonečný cíl zlepšovat celkovou úroveň života pro všechny a všem.
A přesně touto cestou se Almark vydal k lepšímu světu.

Máte zájem o naše služby, nebo chcete pracovat v našem týmu?