O společnosti

O společnosti

Historie a vize

Stavební firmu Almark založil v roce 2008 Stanislav Nazarej s cílem zásadně změnit k lepšímu pohled a myšlení lidí na stavební průmysl. Hlavním cílem této změny je zlepšení přístupu k práci pro klienty a k její kvalitě. Zde je důležité si uvědomit, že nejde o klasická planá slova, nýbrž o poselství postavit každou budovu tak, aby byla součástí odkazu budoucí společnosti.
O pět let později, v roce 2013, kdy tato myšlenka začala slavit úspěch, došlo k rozšíření zaměření společnosti o divizi zaměřenou na svářecí a zámečnické práce. S tímto růstem došlo také k většímu zájmu o práci. Proto vstoupil do společnosti nový společník Dušan Richvalský, který si vzal za úkol zlepšovat oblast lidských zdrojů a vzdělávání.
Tento přínos byl pro společnost významný, a to hned z několika důvodů. Za prvé zaměstnanci přestali být chápáni jako zaměstnanci a stali se kolegy. A za druhé byl přijat pojem radost z práce. A společnost začala fungovat lépe. Vžily se nové standardy a nařízení byla nahrazena vlastní zodpovědností. Nový, lepší přístup každého jednotlivce k práci nemohl vést jinam než k expanzi do zahraničí, zemí jako Německo, Rakousko a Švýcarsko. To bylo pro společnost významným krokem, protože za tu dobu zrealizovala projekty za více než 10 miliónů EUR a provedla zakázky pro více než 150 klientů.

To ovšem není konečná! Ba naopak. Ostatně, kdo by končil po takovém úspěchu.
Heslem společnosti je: „Děláme svět lepším, začínáme u sebe.“
Pojďme si říct, co si pod tímto sloganem představit. Položme si otázku: „Jak může soukromá stavební společnost v dnešní době dělat svět lepším?“
Je to jednoduché, efektivní a velmi nadějné řešení hned několika problémů, a tím je zaměstnanost a vzdělávání! V dnešní době, kdy málokterý zaměstnavatel přijme člověka bez praxe. My tento problém řešíme spoluprací se středními odbornými učilišti. Budujeme vzdělávací centrum pro řemeslníky a v plánu jsou také workshopy. Tam si studenti budou moci vyzkoušet své dovednosti v praxi a zjistit, jak by se uplatnili na trhu práce. Zkrátka pomůžeme mladým lidem se rychle kvalifikovat, získat zkušenosti a začlenit se z teoretického života do toho praktického rychle a efektivně.
Společnost nepřemýšlí krátkodobě, ale má dlouhodobý nekonečný cíl zlepšovat celkovou úroveň života pro všechny a všem.
A přesně touto cestou se Almark vydal k lepšímu světu.

Máte zájem o naše služby, nebo chcete pracovat v našem týmu?