Zásady Ochrany Osobních Údajů – Cookie-GDPR

  1. Zásady ochrany osobních údajů ohledně webových stránek www.almark.cz – cookie soboury a analytické využití

Správcem vašich osobních údajů je: ALMARK GROUPS s.r.o. , IČO: 28291913, DIČ:CZ28291913 Právnická osoba, spisová značka: C 211690 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, jednatel: Dušan Richvalský, který provozuje webové stránky www.almark.cz

Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@almark.cz

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování: E-mailové adresy, telefonní čísla, jména, Vaše dosavadní vzdělání a pracovní zařazení, Vaše adresa, unikátní návštěva webu- jste-li  čtenářem: E-mailem, nebo telefonicky nás můžete kontaktovat, v případě zájmu o spolupráci. Zpracováváme váš e-mail, případně telefonní číslo které používáme zásadně a pouze ke komunikaci s Vámi. Vaše kontaktní informace, které nám dobrovolně sdělíte ukládáme v naší databázi pro případnou budoucí spolupráci ohledně nabídky práce. V případě, že nás kontaktujete s těmito podmínkami souhlasíte. Mimo naši osobní komunikaci ohledně případné spolupráce telefonní čísla, Vaše osobní údaje ani emaily nepředáváme žádné další straně. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Vaše údaje ohledně návštěvnosti webu zpracovává pověřenec naší webové stránky www.almark.cz správce Benny Krobot – (kontaktní email: email@vitruvian.name). Aby mohl měřit, jak se vám na našem webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte. K tomuto účelu používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Poskytovatelé hostingu, domény a serverových služeb​ www.wedos.cz
– správa domén WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708,

také: www.savana.cz, savana.cz s.r.o., IČO: 28750659, se sídlem: Děčín – Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, psč 40502

– měření statistik – Analytické nástroje – Google Analytics – statistiky návštěvnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii.

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

Vaše data jsou u Nás v bezpečí. Přijali jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.​

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů​.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@almark.cz. Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.​ Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.​ Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.​ Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ​V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.​ O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.​

Mlčenlivost.

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018

Cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme? Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy: Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.

Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

2. Zásady ochrany osobních údajů ohledně GDPR

ALMARK GROUP s.r.o.

Jakožto správce osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje uchazečů o práci, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím emailu: info@almark.cz nebo poštou na adrese – ALMARK GROUP s.r.o. , Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.